ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓ. ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ