Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο BAZAAR της » Παναθηναϊκής παρ. Παλαιού Φαλήρου «

Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο BAZAAR
της » Παναθηναϊκής παρ. Παλαιού Φαλήρου »
διάρκεια έως και 1 Δεκεμβρίου 2016
Πολιτιστικό κέντρο ‘Φλοίσβος