Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο BAZAAR της ” Παναθηναϊκής παρ. Παλαιού Φαλήρου “

Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο BAZAAR
της ” Παναθηναϊκής παρ. Παλαιού Φαλήρου
διάρκεια έως και 1 Δεκεμβρίου 2016
Πολιτιστικό κέντρο ‘Φλοίσβος