Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Τζαμαλή

Σάββατο 16 Απριλίου 2016, ώρα 18:30 (εγκαίνια)
΄Εκθεση Ζωγραφικής
του Μιχάλη Τζαμαλή
Διάρκεια έκθεσης : έως 19 Απριλίου 2016
΄Ωρες λειτουργίας : Κυριακή: 11:00 – 21:00
Δευτέρα: 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00
Τρίτη: 09 -13:00
Πολιτιστικό Κέντρο “Φλοίσβος”