7ήμερη Πανελλαδική Πολιτιστική Εκδήλωση με θέμα : “Μεθ’ ίππου συμπορεύθημεν”

Η Πανελλήνια εταιρία Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Μ.Κ.Ο.
ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ Μ.Κ.Ο. σας προσκαλεί στην
7ήμερη Πανελλαδική Πολιτιστική Εκδήλωση
με θέμα : “Μεθ΄ ίππου συμπορεύθημεν
Διάρκεια έκθεσης : έως 10 Απριλίου 2016
΄Ωρες λειτουργίας : 10:00 – 14:00 & 17:30 – 20:30
Ώρα: 19:00 – 21: 00
Πολιτιστικό Κέντρο “ΦΛΟΙΣΒΟΣ
δείτε το πρόγραμμα εδώ…