Εκτελεστική επιτροπή 2018

image_pdfimage_print
α/α θέματα ημερήσιας διάταξης πίνακας θεμάτων- αποφάσεων Ε.Ε.
1 24.07.2018 24.7.2018
2 20.09.2018 20.09.2018
3 09.11.2018 09.11.2018

Ε.Ε. 5/2018 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού τουΔήμου Π. Φαλήρου (παρ. 3 άρθ. 2 του Π.Δ. 185/07 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 του ΠΔ 89/2011), δημοτικής περιόδου 2014-2019, στο δημοτικό συμβούλιο.