Περιφ. Γεν. Νοσ. Αττικής «ΚΑΤ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Νίκης 2, Κηφισιά
Τηλέφωνο: 2108014411