Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Αγ. Θωμά 17, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107771101