Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 154, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107778901