Περιφ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107291388