Νοσ. Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Μονής Πετράκη 12, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2107214140