Νοσ. Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Μονής Πετράκη 12, Αθήνα
http://www.nimts.gr/
2107214140