Νομαρχ. Γεν. Νοσ. Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο: 2106434001