Νομ. Γεν. Νοσ. Αττικής Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Ερ. Σταυρού 1, Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο: 2106910512