ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – Γεν. Νοσ. (Πρώην Αγία Όλγα)

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Αγίας Όλγας 3-5, Νέα Ιωνία
2102776612-17