Γεν. Νοσ. Παίδων Πεντέλης

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 8, Πεντέλη
Τηλέφωνο: 2108036200