Γεν. Νοσ. Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Πληροφορίες Εγκατάστασης

Διεύθυνση: Σούτσου 21, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106410445