Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

image_pdfimage_print

Γραφείο Δημάρχου

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 17562 Π.Φάληρο
Τηλέφωνο: 210 9838720, 213 2020300
Φαξ: 210 9833736
Ε-mail: dimarxos.dpf@palaiofaliro.gr

Στην αρμοδιότητα του ανήκουν:

 • Η διεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που αναθέτει ο Δήμαρχος στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του Δήμου. 
 • Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Δημάρχου.
 • Η φροντίδα για τον καθορισμό των ημερών και ωρών που ο Δήμαρχος μπορεί να δέχεται διάφορες επιτροπές και πολίτες καθώς και επισκεπτήριο συνεντεύξεων με αρχές, επιτροπές και πολίτες.
 • Η τήρηση βιβλίου συνεδριάσεων που παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και η ενημέρωση επί των θεμάτων.
 • Η τήρηση του αρχείου Δημάρχου και του βιβλίου Δημάρχου και Αντιδημάρχων.
 • Η οργάνωση επαφών με την κεντρική εξουσία και με δημοτικούς άρχοντες.

***********************************************************************

Γραφεία Αντιδημάρχων

Γραμματέας Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομίας, Εσόδων, Κ.Ε.Π. 213-2020330
Γραμματέας Αντιδημάρχου Τεχνικής  213-2020265
Γραμματέας Αντιδημάρχου Πόλης  213- 2020332 
Γραμματέας Αντιδημάρχου Πρασίνου – Περιβάλλοντος  213-2020326
Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 17562 Π.Φάληρο 

Γραμματέας Αντιδημάρχου Παιδείας Κοιν. Αρωγής & Αθλητισμού  210-9887139
Διεύθυνση: Αγ. Αλεξάνδρου 75α, 17562 Π.Φάληρο 

Στην αρμοδιότητά τους ανήκουν:

 • Η διεξαγωγή της προσωπικής αλληλογραφίας των αντιδημάρχων
 • Η τήρηση μνημονίου συναντήσεων και υποχρεώσεων αντιδημάρχων
 • Η ταξινόμηση και προώθηση των υπηρρεσιακών εγγράφων στους Αντιδήμαρχους

***********************************************************************

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

Νομικός Σύμβουλος
Τηλ επικοινωνίας:
213- 2020293

Στην αρμοδιότητα του ανήκουν

 • Η διεύθυνση του γραφείου Νομικής υπηρεσίας
 • Η παροχή στο Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε ζητούμενης γνωμοδότησης ή συμβουλής για κάθε νομικό θέμα που αφορά το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα
 • Η παροχή στους Δ/ντες των υπηρεσιών του Δήμου της γνώμης του επί θεμάτων των υπηρεσιών που αφορούν ειδική νομική έρευνα και επεξεργασία
 • Η παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και κάθε άλλου Δικαστηρίου όταν κρίνεται αυτό αναγκαίο για την εκπρωσόπηση των συμφερόντων του Δήμου ή όταν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης αυτό απαιτείται
 • Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακλης επιτροπής όταν αυτό ζητηθεί.
 • Η τήρηση Αρχείου των Δικαστικών Υποθέσεων του Δήμου, των σχετικών αποφάσεων των Δικαστηρίων και βιβλίου αυτών
 • Η παραλαβή μετά από χρέωση και τήρηση αρχείου των εξώδικων εγγράφων που εκδίδονται στο Δήμο

***********************************************************************

Δικηγόρος του Δήμου
Τηλ 213-2020213
Στην αρμοδιότητα του ανήκουν:

 • Η παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων Δικαστικών ή Διοικητικών και η εκπροσώπηση του Δήμου & των Νομικών προσώπων όταν αυτό ανατίθεται από το Δήμαρχο
 • Η παροχή στο Δήμο κάθε νομικής υπηρεσίας Δικαστικής ή εξώδικης που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.