Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-4Φ2 Αρ. Πρωτ.: 342/04.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜΟΠΡ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-Ζ0Δ Αρ. Πρωτ.: 341/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-Ι9Υ Αρ. Πρωτ.: 340/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-Τ1Ω Αρ. Πρωτ.: 339/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-ΟΘΒ Αρ. Πρωτ.: 338/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ. ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-ΑΘ8 Αρ. Πρωτ.: 337/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡ. ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-Φ56 Αρ. Πρωτ.: 336/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-ΑΟΘ Αρ. Πρωτ.: 335/04.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΠΜΩΞΕ-ΠΧ2 Αρ. Πρωτ.: 334/04.10.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπευθύνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-ΒΚΧ Αρ. Πρωτ.: 435
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-ΜΦΧ Αρ. Πρωτ.: 456
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ BMS
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-Ε00 Αρ. Πρωτ.: 455
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Λητούς 4 για τη στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παλ. Φαλήρου (2η μείωση ενοικίου κατά 10%).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-Σ2Υ Αρ. Πρωτ.: 27205
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Τρίτωνος 118 για τη στέγαση βιβλιοθήκης του Δήμου Παλ. Φαλήρου (2η μείωση ανοικίου κατά 10%)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-Σ4Ν Αρ. Πρωτ.: 27867
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-8ΝΩ Αρ. Πρωτ.: 438/29-9-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-1ΔΣ Αρ. Πρωτ.: 437/29-9-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Σολωμού 40 στο Παλαιό Φάληρο για τη στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-ΧΗΕ Αρ. Πρωτ.: 27196
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-6ΚΝ Αρ. Πρωτ.: 436/29-9-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-Β92 Αρ. Πρωτ.: 434/28-9-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞΕ-3ΛΣ Αρ. Πρωτ.: 433/28-9-11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.570 1.571 1.572 1.573 1.574 1.629