Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.440,00€ (ΚΑ 20-6322) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΔΣΡ Αρ. Πρωτ.: 448/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 355,00€ (ΚΑ 50-6321) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΝΨ2 Αρ. Πρωτ.: 447/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 44,00€ (ΚΑ 30-6321) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-Ζ6Π Αρ. Πρωτ.: 446/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 135,00€ (ΚΑ 10-6321) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-2ΚΡ Αρ. Πρωτ.: 445/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη, Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια "Οργανικών και χημικών λιπασμάτων"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-7Ε0 Αρ. Πρωτ.: 592
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 79,00€ που θα πληρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. για ετήσια συνδρομή του Δήμου μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΞΡ8 Αρ. Πρωτ.: 444/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.614,91€ συμπ/νου ΦΠΑ, με απόδοση λογαριασμού, σε βάρος του ΚΑ: 10-6614.03 για την προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΔΝ2 Αρ. Πρωτ.: 454/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 14.999,85€ συμπ/νου ΦΠΑ, με απόδοση λογαριασμού, σε βάρος του ΚΑ: 35-7332.06 για την εργασία : Επισκευή και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-Γ52 Αρ. Πρωτ.: 452/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ 2011», προϋπολογισμού μελέτης 73.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΕΗΨ Αρ. Πρωτ.: 458/05.12.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 129,15€ που θα πληρωθεί στον ΒΕΛΛΑ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για δημοσίευση του δήμου μας (περίληψη διακήρυξης για την εργασία συντήρησης παραλιακού πάρκου Φλοίσβου & άλλων πλησίον χώρων πρασίνου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-3ΞΑ Αρ. Πρωτ.: 443/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 135,30€ που θα πληρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΜΑΡΥΣΙΑ Μ. ΕΠΕ για δημοσίευση του δήμου μας (περίληψη διακήρυξης της προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων έτους 2011).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΙΒΔ Αρ. Πρωτ.: 442/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 578,10€ που θα πληρωθεί στον ΒΑΓΓΕΛΗ Ν. ΜΠΑΛΙΚΟ για δημοσίευση του δήμου μας στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» (προκήρυξη επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας μηχανήματος πλυντηρίου κάδων, αυτοκινούμενου σάρωθρου 5 κ.μ., απορ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-4ΛΑ Αρ. Πρωτ.: 441/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 302,21€ που θα πληρωθεί στον ΒΑΓΓΕΛΗ Ν. ΜΠΑΛΙΚΟ για δημοσίευση του δήμου μας στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» (προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων τριετίας 2011-2014).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-51Ξ Αρ. Πρωτ.: 440/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της αρ. 54/1-3-2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Διευθυντή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΨΨΙ Αρ. Πρωτ.: 337/28.11.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 16 της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Φορέων Πρότασης και
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ Αρ. Πρωτ.: 338/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικων προδιαγραφών για την προμήθεια "Προμήθεια container"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-ΙΗΑ Αρ. Πρωτ.: 609
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση παροχής φυσικού αερίου για την κίνηση των απορριμματοφόρων του Δήμου στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-2ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 320/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου /2010".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-7Χ0 Αρ. Πρωτ.: 308/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-Ι1Ρ Αρ. Πρωτ.: 459
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάδειξη - Ανάπλαση Κεντρικής Πράσινης Διαδρομής Εμπορικού Δρόμου Π. Φαλήρου, επί της οδού Α. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-ΜΞ4 Αρ. Πρωτ.: 309/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1.535 1.536 1.537 1.538 1.539 1.611