Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΞΕ-Φ5Φ Αρ. Πρωτ.: 244/29.06.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΞΕ-ΔΜ6 Αρ. Πρωτ.: 311
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσεως και τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΝΨΣ Αρ. Πρωτ.: 210/20.07.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Μόνωση Δώματος του 2ου Λυκείου Π. Φαλήρου".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-931 Αρ. Πρωτ.: 184/20.07.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΣΔΚΝΑ για την χρήση του χώρου μεταφόρτωσης Σχιστού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-Ε9Θ Αρ. Πρωτ.: 231/20.07.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 316.224,40€ από το ΥΠ.ΕΣ. για το νομικό πρόσωπο "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ" και τη διάθεση της πίστωσης στο νομικό πρόσωπο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΩΛΙ Αρ. Πρωτ.: 206/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 578.440,08€ από το ΥΠ.ΕΣ. για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου: "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ" και τη διάθεση της πίστωσης στο νομικό πρόσωπο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-Ω6Ω Αρ. Πρωτ.: 205/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού - Προμήθειας μηχανήματος πλυντηρίου κάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-Ψ4Π Αρ. Πρωτ.: 20766
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011-2013
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΥΘΘ Αρ. Πρωτ.: 20437
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1ος ΑΠΕ : ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΤΔ5 Αρ. Πρωτ.: 199/20.07.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-Γ5Ο Αρ. Πρωτ.: 202/20.07.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΤΦΠ Αρ. Πρωτ.: 222/20.07.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-7Η5 Αρ. Πρωτ.: 309/22-7-2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΣΤΟ Α/ΘΜΙΟ Σ/ΛΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ & ΚΙΝ/ΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-1ΥΡ Αρ. Πρωτ.: 209/20.07.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ (ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΖΗΚ Αρ. Πρωτ.: 208/20.07.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-1ΤΓ Αρ. Πρωτ.: 207/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-5ΞΡ Αρ. Πρωτ.: 204/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επιχορήγηση ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-6ΜΞ Αρ. Πρωτ.: 203/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΕ-543 Αρ. Πρωτ.: 21166
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ '' ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ''
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΕ-ΑΚΠ Αρ. Πρωτ.: 21166
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 1.532 1.533 1.534 1.535 1.536 1.576