Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απευθείας ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τη διενέργεια αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων οφειλετών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-3Μ4 Αρ. Πρωτ.: 600Α/19.11.2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
εγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-7Λ9 Αρ. Πρωτ.: 681
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
εγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-Δ4Ξ Αρ. Πρωτ.: 681
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΞΩ8 Αρ. Πρωτ.: 682
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΧΒΜ Αρ. Πρωτ.: 682
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΝΑΗ Αρ. Πρωτ.: 678
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-7131.001
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΖΟΥ Αρ. Πρωτ.: 636/27.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΔΜΝ Αρ. Πρωτ.: 679
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-Μ1Β Αρ. Πρωτ.: 680
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-Ψ36 Αρ. Πρωτ.: 628/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-1ΟΓ Αρ. Πρωτ.: 627/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 15-6462
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-2ΗΤ Αρ. Πρωτ.: 616/27.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-737 Αρ. Πρωτ.: 621/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 15-6112.003
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 620/27.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6115.006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-53Θ Αρ. Πρωτ.: 619/27.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6112.002
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΠΧΒ Αρ. Πρωτ.: 618/28.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6614.001
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-Ν96 Αρ. Πρωτ.: 617/27.12.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-75Κ Αρ. Πρωτ.: 614/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΞΕ-ΟΡΗ Αρ. Πρωτ.: 613/27.12.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΖΕΙΔΩΡΟΣ Α.Ε. προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 22 Kw ΚΙΝΗΤΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΞΕ-ΡΔΔ Αρ. Πρωτ.: 143/21.12.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.508