Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΞΕ-ΙΧΤ Αρ. Πρωτ.: 192
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ VHF
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΞΕ-4ΣΥ Αρ. Πρωτ.: 190
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας "Απολύμανση Ρέματος Πικροδάφνης".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞΕ-9ΕΨ Αρ. Πρωτ.: 188
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας "Εργασία αποχλόοσης-καθαρισμού-αποκομιδής περιοχής Αγ. Γεωργίου"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞΕ-ΤΩΟ Αρ. Πρωτ.: 179
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Συντήρηση αδέσποτων στους χώρους συγκέντρωσης"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: Β4Ω3ΩΞΕ-ΨΨΤ Αρ. Πρωτ.: 189
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞΕ-563 Αρ. Πρωτ.: 187/12-4-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞΕ-ΞΕΘ Αρ. Πρωτ.: 9390/3-4-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞΕ-ΓΘΥ Αρ. Πρωτ.: 173/3-4-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μετάταξη του υπαλλήλου ΜΙΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Παλ. Φαλήρου με μεταφορά της θέσης του.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΓΩΞΕ-ΚΦΚ Αρ. Πρωτ.: 102
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΓΩΞΕ-ΜΒΚ Αρ. Πρωτ.: 184
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό οικογενειακού τάφου (με στοιχεία 69/35) σε τριετούς και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία 70/16 τριετούς σε οικογενειακό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΩΓΩΞΕ-ΡΤΝ Αρ. Πρωτ.: 101/28.03.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ VHF
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΞΕ-8ΜΧ Αρ. Πρωτ.: 183
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), σύμφωνα με το άρθρο 64 του Νόμου 4042/2012 σχετικά με την ανανέωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΞΕ-ΟΩΔ Αρ. Πρωτ.: 105/28.03.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΨΥΚ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΞΕ-1ΙΣ Αρ. Πρωτ.: 10052
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΞΕ-8ΨΟ Αρ. Πρωτ.: 180
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞΕ-ΣΦΞ Αρ. Πρωτ.: 10006/9-4-2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞΕ-73Ρ Αρ. Πρωτ.: 10003/9-4-2012
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκμίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ.Βαρβάρας αρ.35, από το δικαιούχο Τεντόμα Σοφοκλή στο μισθωτή Κικιδά Επαμεινώνδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞΕ-ΖΙ3 Αρ. Πρωτ.: 178
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δενδρυλλίων, πρ/σμού μελ. 44.978,16€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞΕ-7Δ2 Αρ. Πρωτ.: 210/03.04.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της εγγραφής του Δήμου Π. Φαλήρου ως συνδρομητή στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για χρήση των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφορικού συστήματος με την ονομασία «Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS (Hellenic Positi
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞΕ-ΙΦΟ Αρ. Πρωτ.: 83/28.03.2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 1.322 1.323 1.324 1.325 1.326 1.437