Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΕΟΖΩΞΕ-ΜΟΒ Αρ. Πρωτ.: 14499 / 24-6-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΔ(54/18).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΨΧΩΞΕ-ΩΑΔ Αρ. Πρωτ.: 443
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΑΛ8ΩΞΕ-Θ0Υ Αρ. Πρωτ.: 442
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ 2ο FORUM 2022 ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART BEAR)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΑΗΩΞΕ-ΙΛΟ Αρ. Πρωτ.: 441
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Ζ25ΩΞΕ-ΝΒΦ Αρ. Πρωτ.: 435/23-6-2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 981ΘΩΞΕ-ΕΑ9 Αρ. Πρωτ.: Β/1413
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΗΥ5637, ΚΗΥ5690, ΚΗΥ5792, ΚΗΗ1780, ΚΗΗ6220, ΚΗΥ5744, ΚΗΗ4368, ΚΗΗ4406, ΟΑΝ914,ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ, ΜΗΧ/ΤΑ, ΚΗΥ5625, ΚΗΗ5166
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΧΧΩΞΕ-Ξ7Ε Αρ. Πρωτ.: Β/1412
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2022 (ΚΗΗ1707, KHH1711, KHH7644, KHI666)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΜ1ΩΞΕ-ΝΞΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1402
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση της προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊστάμενης του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Λ0ΔΩΞΕ-ΩΩΣ Αρ. Πρωτ.: 440
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Χ3ΡΩΞΕ-ΛΞΗ Αρ. Πρωτ.: 14519/24-6-2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
"Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής κατάστασης 2022"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΗΘΙΩΞΕ-2ΚΡ Αρ. Πρωτ.: 14468
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΘΗΓΩΞΕ-69Θ Αρ. Πρωτ.: 1406
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΧ7ΔΩΞΕ-Α5Π Αρ. Πρωτ.: 1407
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
2η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Μ.Π.Α. ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 30/05/2022 ΟΜΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ (17) ΑΤΟΜΑ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: 6ΦΣΤΩΞΕ-ΑΨΤ Αρ. Πρωτ.: 437
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΦ22ΩΞΕ-Ν2Ο Αρ. Πρωτ.: 1408
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ιδρύματος «Στέγη Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜ07ΩΞΕ-14Φ Αρ. Πρωτ.: 88/10.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω5ΔΤΩΞΕ-ΝΞ2 Αρ. Πρωτ.: 1409
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικονομικού έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Η1ΙΩΞΕ-ΗΥΥ Αρ. Πρωτ.: 105/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης της Πλατείας Ντάβαρη στην δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Παλαιού Φαλήρου» στις 26 Ιουνίου 2022, από ώρα 18:00μ.μ. έως 23:00μ.μ., για την πραγματοποίηση συνεστίασης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚΑ5ΩΞΕ-ΠΙ0 Αρ. Πρωτ.: 113/15.06.2002
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σίτιση αδέσποτων ζώων 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΖΛΩΞΕ-ΦΙΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1405
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2,344