Αποτελέσματα της με αρ. Σοχ 1/2012 ανακοίνωσης μας για τους οδηγούς

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. Σοχ 1/2012 ανακοίνωσης μας για τους οδηγούς με δίπλωμα Γ’ , Δ΄ και Γ΄+Ε΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου)

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου) κωδικός θέσης:122 (καλύπτονται -6- θέσεις με σειρά προτεραιότητας)

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας οδηγών με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου) κωδικός θέσης:123 (καλύπτεται -1- θέση με σειρά προτεραιότητας)

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας οδηγών με δίπλωμα Γ’+Ε’ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ταχογράφου) κωδικός θέσης:124 (καλύπτεται -1- θέση με σειρά προτεραιότητας)

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων στις ειδικότητες οδηγών με δίπλωμα Γ’ , Δ’ και Γ’+Ε’ κατηγορίας