Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 Ανακοίνωσης – Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 Ανακοίνωσης

για την πρόσληψη ενός ( 1) ατόμου με την

Ειδικότητα: ΠΕ Ναυαγοσώστη-Γυμναστή  Κωδ. 101

Πίνακας κατάταξης

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Κατάσταση απορριφθέντων

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 Ανακοίνωσης

για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με την

Ειδικότητα: ΤΕ Νοσηλευτών  Κωδ. 102

Πίνακας κατάταξης

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων