ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

image_pdfimage_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, τ.κ. 175 61

Τηλ.: 213 20 20 298

e-mail: d.perivallon@palaiofaliro.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αποψίλωση – καθαρισμός οικοπέδου για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς και για την προστασία του περιβάλλοντος»

 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 και 2 του ΦΕΚ 2549/Β’/19.4.2023, τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και επιμισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προβούν σε καθαρισμό αυτών από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και στη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

 

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού (10 ημέρες από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του ΦΕΚ 2549/Β’/2023), ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και επιβάλλεται ή καταλογίζεται στους υπόχρεους από τον Δήμο:

α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου,

β) δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

 

Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν δύναται να το καθαρίσει με ιδία μέσα, υποβάλλει σχετική αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας του,  ώστε να επιληφθεί ο Δήμος για τον καθαρισμό του και να καταλογισθεί η δαπάνη του καθαρισμού και της απομάκρυνσης υλικών.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ