Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΩΔΠΩΞΕ-Υ7Μ Αρ. Πρωτ.: 33071 / 29-12-2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΔ8ΩΞΕ-1Η2 Αρ. Πρωτ.: 13448
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παροχή υπηρεσίας ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων 2024.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΝΑ2ΩΞΕ-6Ω9 Αρ. Πρωτ.: 13443
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχές δικτύου κινητής τηλεφωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΗΩΩΞΕ-ΜΘ2 Αρ. Πρωτ.: 13433
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6712ΩΞΕ-ΩΗ6 Αρ. Πρωτ.: 13427
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (λειτουργικές δαπάνες και σχολικός τροχονόμος)Β ΄ΔΟΣΗ ΚΑΠ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΒΦΔΩΞΕ-9Δ2 Αρ. Πρωτ.: 13348
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσιών για τη λογιστική Υποστήριξη της Οικονομικής Διεύθυνσης ΑΑΥ 707
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9Τ48ΩΞΕ-ΓΗΨ Αρ. Πρωτ.: 13347
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΞΕ-ΙΕΖ Αρ. Πρωτ.: 13045
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Β-βάθμιος προσεισμικός των κρίσιμων υποδομών του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Δ2ΓΩΞΕ-2ΡΣ Αρ. Πρωτ.: 13025
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσιών για τη λογιστική Υποστήριξη της Οικονομικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9Φ1ΨΩΞΕ-ΛΘΘ Αρ. Πρωτ.: 12979
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ<< ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ >>
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΛΔΩΞΕ-ΒΟΑ Αρ. Πρωτ.: 12894
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ κο ΤΣΑΠΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΖΝΝΩΞΕ-4ΕΞ Αρ. Πρωτ.: 12248
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφέςΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ κ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Δ.Τ., Δ.Φ. ΚΑΙ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 204 ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ω93ΩΞΕ-ΩΙΣ Αρ. Πρωτ.: 12223
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάπτυξη εξατομικευμένης ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης σημειακών υποδείξεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΞΤΩΞΕ-Ζ93 Αρ. Πρωτ.: 12167
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εργαλείων Νεκροταφείου 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΘΣΩΞΕ-57Ξ Αρ. Πρωτ.: 12162
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση Attica Green Expo
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ψ5ΗΩΩΞΕ-5ΑΥ Αρ. Πρωτ.: 11480
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφέςΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 94
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Κ4ΣΩΞΕ-ΖΣΨ Αρ. Πρωτ.: 11453
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΧ1ΩΞΕ-ΗΥΛ Αρ. Πρωτ.: 11145
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΣΤΟΝ κο ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10095/24 ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 94ΖΑΩΞΕ-ΞΘΠ Αρ. Πρωτ.: 10957
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΔΤΗΝ ΑΑΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Α34ΩΞΕ-ΓΥΨ Αρ. Πρωτ.: 10956
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.908