Πρόσφατη νομοθεσία αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 2. ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ Ι & Λ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β
 3. ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 7. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
 8. ΑΙΤΗΣΗ επικαιροποιημένης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΕ
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 3. ΥΠ ΔΗΛ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 8Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
 ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ