1

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου προς στέγαση του Α’ ΚΑΠΗ Παλαιού Φαλήρου

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε τη περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ