1

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Κέντρου Πρόληψης Άνοιας και Ψυχικής Υγείας-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ