1

Διακήρυξη Δημοπρασίας

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος ,τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 50 τ.μ. στην οδό Αχιλλέως αρ. 99

Για την ορθή επανάληψη της περίληψης διακήρυξης πατήστε εδώ…

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ…

Για την περίληψη πατήστε εδώ…