1

Βεβαιώσεις Αδυναμίας Μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας

Κάτοικοι Παλαιού Φαλήρου, που εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων δεν είχαν την δυνατότητα να μεταβούν στην εργασία τους κατά την 16η Φεβρουαρίου 2021, μπορούν να υποβάλουν αίτημα έκδοσης « Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης»  στο  e mail:  gram.antid.periv@palaiofaliro.gr

Για την αξιολόγηση του αιτήματος και την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, απαραίτητη είναι η αποστολή των κάτωθι στοιχείων:

 Ονοματεπώνυμο:

 Δ/νση Κατοικίας:

 Τηλέφωνο  επικοινωνίας: