Βεβαιώσεις Αδυναμίας Μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας

Οι κάτοικοι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων δεν είχαν την δυνατότητα να μεταβούν στην εργασία τους κατά το χρονικό διάστημα της  24ης – 26ης Ιανουαρίου 2022, μπορούν να υποβάλουν αίτημα έκδοσης «Βεβαίωσης Αδυναμίας Μετακίνησης»  στο e-mail:

 protocol.dpf@palaiofaliro.gr

Για την αξιολόγηση του αιτήματος και την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, απαραίτητη είναι η αποστολή των κάτωθι στοιχείων:

Ονοματεπώνυμο:

Δ/νση Κατοικίας:

Τηλέφωνο  επικοινωνίας: