Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων Ε΄ κύκλου Επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Επίδομα έως 1800,00 ευρώ (μεικτά)

image_pdfimage_print

Το έργο αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που πληρούν έστω και μία από τις

παρακάτω προϋποθέσεις:

 Είναι Κάτοικοι Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου ή

 Είναι Εργαζόμενοι σε επιχείρηση ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα που έχει έδρα ή

υποκατάστημα στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου

Το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και

Πιστοποίησης Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε ΜΜΕ με τίτλο «Κατάρτιση και

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων», παρέχει:

 Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

Ο Ε΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή τουλάχιστον 124

ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Η ανακοίνωση της πρόσκλησης ωφελουμένων του Ε΄ κύκλου θα γίνει στο

https://sydna.saronis.gr/

Τα επιλεγόμενα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

 Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media

Marketing

 Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce),

 Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα

 Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 Στέλεχος Εστίασης

 Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου

 Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου

 Εσωτερικός Ελεγκτής

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                        Παλαιό Φάληρο, 21/4/25023