Τελικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης (Σ.Ο.Χ.2/2021)

image_pdfimage_print

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ Ειδικότητας Καθαριστές/τριες Σχολικών Μονάδων (Σ.Ο.Χ 2/2021)

Πλήρους Απασχόλησης & Μερικής Απασχόλησης