1

Συντήρηση και επισκευή λιθόστρωτων οδών

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ

 

  1. ΤΕΥΔ
  2. Όροι διαγωνισμού