1

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου “Επισκευή χώρων υγιεινής σχολικών συγκροτημάτων”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.ΤΕΥΔ