Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Π.Φαλήρου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / 2017»