Συνοπτικός Διαγωνισμός Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το

Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών

Δείτε εδώ την Αναλυτική Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το

Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών