1

Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ράμπες ΑΜΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΤΕΥΔ