Συνοπτικός διαγωνισμός έργου: Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με το αποχετευτικό δίκτυο

image_pdfimage_print

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με το αποχετευτικό δίκτυο.

Προϋπολογισμός: 42.830,54 € (34.540,76 + 8.289,78 ΦΠΑ 24%)

Διακήρυξη Αποχέτευση ΔΑΚ 2020 20PROC006896445

TEYΔ