1

Συνοπτικός διαγωνισμός έργου για την παιδική χαρά Πάρκου Φλοίσβου

Συνοπτικός διαγωνισμός

για το έργο

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ”

  1. ΤΕΥΔ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ