1

Συνοπτικός διαγωνισμός διαγραμμίσεων οδών για το 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός : Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς 2021

1.Όροι διαγωνισμού

2.Ε.Ε.Ε.Σ.

3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας

4.Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης

5.zip αρχείο xml του Ε.Ε.Ε.Σ.