1

Σύνδεση καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου για την οδό Αγίου Αλεξάνδρου

Έγγραφο του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου για την σύνδεση των καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου.