ΣΥΔΝΑ: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

image_pdfimage_print

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289 του ΣΥΔΝΑ,  έχει ξεκινήσει η  υποβολή αιτήσεων που αφορά στην “Πρόσκληση ωφελουμένων Γ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα” από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Ο Γ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή τουλάχιστον 211 ωφελούμενων από τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Αλίμου. 

Υπέβαλε και εσύ σήμερα την αίτητη σου στην ιστοσελίδα του έργου https://sydna.apopsi.gr/p/m/el-GR , στο πρόγραμμα με επίδομα έως 1850,00 €.  Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών: Πέμπτη 19-01-2023 και ώρα 23:59:00

  • Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες από προηγούμενους κύκλους να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                                 Παλαιό Φάληρο, 16/1/2023