Ανοιχτός διαγωνισμός για την συντήρηση οδικού δικτύου

Αναλυτική διακήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«Συντήρηση οδικού δικτύου»