Συνοπτικός Διαγωνισμός: Δαπάνες Καθαριότητας Γραφείων (Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας)

image_pdfimage_print

Αναλυτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού:
Δαπάνες Καθαριότητας Γραφείων (Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας)