Ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις

image_pdfimage_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

 

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στα πλαίσια του N. 4764/2020 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4807/2021, ανακοινώνει τη ρύθμιση σε (100) δόσεις των εξής οφειλών :

  1. Βεβαιωμένες οφειλές από 15/02/2020 έως 30/06/2021
  2. Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 15/2/2020 έως 11/6/2021
  3. Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερη ρύθμιση είτε η ρύθμιση είναι εν ισχύ, είτε διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο.
  4. Οφειλές που τελούν σε διοικητική αναστολή ή δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί σεγια αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι οι εξής :

  1. Φυσικά πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις :
  • εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή(αποδεικνύεται με την δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)
  • άνεργοι, (αποδεικνύεται με βεβαίωση ανεργίας στο Μητρώο ΟΑΕΔ)
  • όσοι ενισχύθηκαναπό μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης COVID-19, (αποδεικνύεται με την δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)
  • ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτωντων οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής. (αποδεικνύεται με την δήλωση Covid για τη μείωση μισθωμάτων)
  1. Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους πληττόμενους λόγω covid-19 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως το αργότερο τις 31.10.2021.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Π. Φαλήρου (τηλ. επικοινωνίας : 213 20 20 224 / 213 20 20 223, email : tamiaki.dpf@palaiofaliro.gr).

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ