1

Προστατευτικά μέτρα για τον καύσωνα

Πρόληψη των επιπτώσεων

από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

για πληροφορίες πατήστε εδώ