Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών
Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06,   ποσού 59.520,00€ συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας