Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων (κατάταξη) ΣΟΧ03/2020 ΙΔΟΧ για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

image_pdfimage_print

Δείτε πιο κάτω τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων (κατάταξης) για την πρόσληψη προσωπικού

με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ3.2020 ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ