1

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Καταπολέμηση κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων”

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Καταπολέμηση κουνουπιών

 

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ